APPLICATIONS

POSTER APPLICATION

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
1. Poster bildiriler kongre web sitesinde verilen poster bildiri şablonuna uygun olarak bu şablon üzerinde yapılacaktır.
2. Poster, 50 x 70 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır ve belirtilen süre boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.
3. Poster bildiri şablonu kongre web sitesinden pdf ya da jpeg formatında indirilebilir
4. Posterin sol üst köşesinde kongre logosu, sağ üst köşesinde ise (kurum logosu kısmına) poster bildiriyi hazırlayanın kurumunun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük vb.) logosu olacaktır.
5. Poster sunumlarının özetleri İngilizce olarak yazılmalıdır.
6. Poster sunumlarının özetlerinin iletilmesi, kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi nedeni ile sadece internet aracılığı ile gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınacaktır. Fax ve posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Poster sunumlarının özetlerinin kabulü ve kongre kitabında basılması için yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
8. Poster bildiri şablonunun alt kısmında bulunan kongreyi düzenleyen kurumun logosu ve üstündeki banner aynen kalacaktır.
9. Poster başlığı üst bannerda kongre isminin altındaki alana yazılmalı ve hemen altına poster bildirinin yazarlarının isimleri unvan bildirilmeden yazılmalı, posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
10. Yazarların kurumları isimlerin altında ya da dip not olarak posterin alt kısmında verilebilir.
11. Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; ÖZET (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Kelimeler,
1. GİRİŞ,
2. MATERYAL ve YÖNTEM,
3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.


    
    
Sadece 'jpg' yada 'png' uzantılı dosyalar yükleyiniz.