Message
of the Mayor

Yeşil ve başkent ifadeleri insana, medeniyete, sosyal hayata ve estetik duruşa yakışan ve de insanlığı uyaran değerler silsilesi olarak bilinir.