KONGRE BİLİM KURULU

• Prof. Dr. Mehmet AKGÜL
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü

• Prof. Dr. Ali AKPINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

• Prof. Dr. Ünal ASAN
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.

• Prof. Dr. M. Emin AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

• Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

• Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Eğitimi (Emekli)

• Prof. Dr. Kerim ÇINAR
Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

• Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Murat DEMİR
İstanbul Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Orhan DOĞAN
(Emekli) Ekoloji-Erozyon.

• Prof. Dr. Tolga ELBİR
Dokuz Eylül Üniveristesi Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Musa GENÇ
Orman Mühendisi, Giresun Turizm Fakültesi Dekanı.

• Prof. Dr. Sait GEZGİN
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

• Prof. Dr. Mithat KADIOĞLU
İTÜ Mimarlık Fakültesi

• Prof. Dr. Zeki KARA
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

• Prof. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

• Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN
Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü

• Prof.Dr. Zarlık MAYMEKOV
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk. (Kırgızistan)

• Prof. Dr. Cennet OĞUZ
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,

• Prof. Dr. Hüseyin ÖĞÜT
Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) rektör yardımcılığı

• Prof. Dr. Serpil ÖNDER
Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

• Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

• Prof. Dr. Adnan ÖZDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. LÜTFİ PIRLAK
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

• Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Başkan, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

• Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

• Prof. Dr. Azime TEZER
İTÜ Mimarlık Fakültesi

• Prof. Dr. Ramazan TOPAK
S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

• Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU
Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Mine ULUSOY
Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Bölüm Bşk.

• Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Okul Yönetimi

• Prof. Dr. Mehmet ZENGİN
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

• Doç. Dr. Mehmet Emin ARGUN
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,

• Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR
S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon A.B.D.

• Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Selçuk Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölüm Başkanı

• Doç. Dr. Hürriyet ÖĞDÜL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

• Doç. Dr. Ahmet Tuğrul POLAT
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

• Doç. Dr. Recep RAHİMOV
Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi / Azerbaijan State Administration Academy

• Doç. Dr. Ümmügülsüm TER
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

• Yrd. Doç. Dr. Filiz ÇELİK
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

• Yrd. Doç. Dr. Lamila SİMİSİC
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

• Dr. Oktan NALBANTOĞLU
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü


(Resmi olarak onay veren Bilim Kurulu üyelerimizin listesi yukarıdadır. Dğer üyelerimiz onay verdikçe ilave edilecektir.)